Partaj voluntar: modul perfect de împărțire al bunurilor
Partaj voluntar = modalitatea de împărțire a bunurilor de comun acord, fără intervenția unui judecător.

Ce este partajul voluntar?

  Partajul voluntar în România este o cale prevăzută de Codul Civil prin care două sau mai multe părți decid să împartă bunurile comune de comun acord, fără a mai fi necesară intervenția instanței de judecată. Se poate face o partajare voluntară  în caz de succesiune, divorț sau în orice altă situație în care poate fi necesară împărțirea proprietăților comune. Partajul voluntar oferă un mecanism eficient și flexibil pentru părți de a-și soluționa disputele și de a-și proteja interesele financiare. De regulă se face la notarul public, dar în unele cazuri se poate realiza o înțelegere de partajare și în fața judecătorului.  

Cum se realizează un partaj voluntar? 

  Procesul de partaj voluntar începe obligatoriu cu identificarea și evaluarea activelor și datorii comune ale părților implicate. Acest pas durează cel mai mult, pentru că implică adesea ca un evaluator (expert) să stabilească valoarea corectă a bunurilor materiale (dacă acestea există). După evaluare, părțile vor negocia acordul de partaj, inclusiv modul în care vor fi împărțite bunurile și datoriile. Este esențial ca acest acord să fie făcut în scris și semnat de toate părțile implicate.  

Avantajele unui partaj voluntar

 
  • Economisirea timpului și a costurilor asociate cu procesele judiciare. Nu e puțin lucru să se evite mersul la instanța de judecată.
  • Părțile pot încheia rapid și eficient procesul de împărțire a bunurilor.
  • Partajul voluntar permite părților să aibă un control mai mare asupra rezultatului final.
  • Se poate ajunge la un acord care să mulțumească toate părțile.
  • Costurile sunt rezonabile și se împart echitabil între cei ce semnează actul de partaj voluntar.
 

Când este recomandat să se facă un partaj voluntar?

  Partajul voluntar este recomandat în situații speciale în care părțile implicate sunt dispuse să colaboreze și să ajungă la un acord amiabil. Acesta poate fi folosit în cazurile de divorț, separare în fapt sau în situații de succesiune, atunci când moștenitorii doresc să împartă moștenirea în mod voluntar. Cu toate acestea, este important să se aibă în vedere că partajul voluntar nu se poate face în cazurile cu dispute intense sau când una dintre părți nu este interesată să coopereze pentru perfectarea actului de partajare.

Partaj voluntar succesoral: ce spune Codul Civil?

Împărțirea bunurilor moșteniri este procesul în care ele se împărt între moștenitori sau alte persoane îndreptățite de lege. Acest proces poate fi sau nu ghidat din punct de vedere legal. Motivul? Partajarea se poate face printr-un acord extrajudiciar, dacă toate părțile sunt de acord. Astfel, pentru a realiza partajul, este necesar mai întâi să identificăm dacă există sau nu înțelegere între părți. Existenta sau lipsaa cordului de voință va defini modul în care se va desfășura procesul de partajare a moștenirii.

Conform articolului 1144 Cod Civil, actul scris se poate întocmi dacă toți moștenitorii sunt prezenți și au capacitate de exercițiu deplină. Dacă printre bunurile succesorale se află și unul sau mai multe imobile, convenția de partaj trebuie încheiată obligatoriu în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute a convenției de partaj.

Dacă nu sunt prezenți toți moștenitorii. Ori dacă printre ei se află și persoane minore, persoane care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială ori persoane dispărute se aplică reguli speciale. Primul pas este să se pună sigilii pe bunurile moștenirii în cel mai scurt termen. Apoi, partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protecția persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă ori privitoare la persoanele dispărute.

Avantajele partajului succesoral voluntar

Partajul succesoral voluntar este procesul prin care moștenitorii bunurilor unei persoane decedate ajung la un acord cu privire la modul în care acestea vor fi împărțite. Acest proces are o serie de avantaje, printre care:

  • Este mai rapid și mai ieftin decât partajul succesoral judiciar. În cazul partajului succesoral voluntar, moștenitorii nu trebuie să se prezinte în fața unui judecător, ceea ce economisește timp și bani. Se evită litigiile între rude.
  • Este mai flexibil. Moștenitorii pot negocia termenii partajului în funcție de interesele lor individuale.
  • Este mai confidențial. Procedura de partaj succesoral voluntar nu este publică, spre deosebire de instanță.

Partajul succesoral voluntar nu este potrivit pentru toată lumea. În unele cazuri, moștenitorii nu pot ajunge la un acord cu privire la modul în care bunurile vor fi împărțite. În aceste cazuri, poate fi necesar să se recurgă la partajul succesoral judiciar. Dar, la regulă generală un partaj pe cale amiabilă e întotdeauna de dorit. Economisești bani, timp și o imensă cantitate de stres inutil. Chiar dacă uneori trebuei să faci și compromisuri, chiar merită. Liniștea ta sufletească este mult mai importantă!

 

Lasă un răspuns

Scroll to Top