Partaj voluntar succesoral la notar: 4 informații utile
Partaj voluntar succesoral se poate face la notar, dacă moștenitorii se înțeleg și vor să scape de stresul unui proces costisitor în instanța de judecată.

Partajul voluntar succesoral se poate cere la notar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 
 • a) sunt prezenţi toţi comoştenitorii; 
 • b) comoştenitorii au capacitatea deplină de exerciţiu; 
 • dacă există (și) persoane minore sau persoane interzise pe cale judecătorească, ele să fie reprezentate/asistate de ocrotitorii legali (cu încuviințarea prealabilă a autorității tutelare sau a instanței de judecată); 
 • c) toţi comoştenitorii sunt de acord cu realizarea împărţelii pe această cale;
 • d) succesiunea să fie declarată deschisă. 
 

Cum se împarte moștenirea dacă se face un partaj voluntar succesoral?

  Persoanele ce doresc partajarea voluntară succesorală pot împărţi bunurile indivize așa cum vor, nu trebuie să respecte anumite cote stabilite obligatoriu de lege. Mai mult decât atât, ei pot face partaj voluntar doar pentru o parte din bunurile defunctului. Pentru altele pot să încheie ulterior o altă convenție de partajare voluntară succesorală. Dacă nu se înțeleg doar în legătură cu un bun sau mai multe dintre cele rămase în afara înțelegerii autentificate inițial, pot să se adreseze instanței de judecată.    Împărţirea bunurilor succesorale între moștenitor se poate face în 3 feluri:  
 • atribuire în natură;
 • prin atribuirea bunurilor (total sau parțial) unora dintre coindivizari cu titlu gratuit sau cu despăgubirea corespunzătoare a celorlalţi prin achitarea unei sulte;
 • prin vânzarea bunurilor moștenirii şi împărţirea preţului obținut pentru aceste. 

Ce acte sunt necesare?

 • actul de identitate al fiecărui comoștenitor;
 • certificatul de moştenitor;
 • certificate fiscale pe numele fiecărui coproprietar (se obțin gratuit prin notariat);
 • documentaţia cadastrală (pentru imobile);
 • extras de carte funciară pentru autentificare (se obţine prin notariat);
 • pentru apartamente e nevoie și de o adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari;
 • pentru imobilele dobândite prin credit este nevoie și de acordul scris al băncii cu privire la încheierea partajului;
 • în cazul terenurilor este nevoie de certificatul de urbanism.

Ce taxe se plătesc la un partaj voluntar succesoral?

  Taxele ce se plătesc în caz de partaj succesoral notarial pe cale amiabilă sunt mai mici decât dacă procedura de ieșire din indiviziune ar avea loc la instanța de judecată. Ele sunt compuse din: onorariul notarului, taxa OCPI și taxa de întabulare. (Onorariile notarilor diferă de la un birou notarial la altul).  

One thought on “Partaj voluntar succesoral la notar: 4 informații utile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top