Ce este uzufructul viager? Definiție, caracteristici, avantaje și dezavantaje
Uzufructul viager este un drept real care constă în folosirea și încasarea fructelor unui bun mobil sau imobil, pe toată durata vieții unei persoane, fără a fi proprietarul acestuia. Uzufructul viager poate fi constituit prin testament, prin contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager sau prin donație cu uzufruct viager.

Durata uzufructului viager este, în general, egală cu durata vieții uzufructuarului, dar poate fi și mai scurtă sau mai lungă. În cazul în care uzufructuarul este o persoană juridică, durata uzufructului nu poate depăși 30 de ani.

Uzufructuarul are dreptul de a folosi bunul în același mod în care ar putea face-o un proprietar, cu condiția de a nu-i modifica substanța. De asemenea, uzufructuarul are dreptul de a încasa fructele bunului, inclusiv fructele civile (chiriile) și fructele naturale (recoltele agricole).

Nudul proprietarul este proprietarul bunului, dar nu are dreptul de a-l folosi sau de a-l încasa fructele acestuia pe durata uzufructului viager. Nudul proprietarul poate, totuși, să ceară uzufructuarului să plătească o chirie pentru folosirea bunului.

Uzufructul viager se stinge la moartea uzufructuarului. În cazul în care uzufructuarul este o persoană juridică, uzufructul se stinge la împlinirea termenului de 30 de ani.

Uzufructul viager este un drept real important care poate fi folosit pentru a asigura o viață liniștită și confortabilă unei persoane în vârstă.

Uzufruct viager: 10 caracteristici

Uzufructul viager este un drept real asupra unui bun imobil (teren, casă, apartament) sau mobil (mobilier, bijuterii, tablouri) care permite uzufructuarului să folosească bunul și să culeagă fructele acestuia pe toată durata vieții sale.

Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. Uzufructul viager este un tip de uzufruct care se încheie pe durata vieții beneficiarului sau titularului acestuia și se stinge prin decesul acestuia.
 • 1. Este un drept real temporar asupra bunului altei persoane.
 • 2. Conferă titularului dreptul de a folosi bunul și de a culege fructele acestuia.
 • 3. Obligă titularul să conserve substanța bunului.
 • 4. Este un dezmembrământ al dreptului de proprietate.
 • 5. Poate fi încheiat prin contract notarial sau prin testament.
 • 6. Poate fi constituit asupra bunurilor mobile sau imobile.
 • 7. Se stinge prin decesul beneficiarului sau titularului acestuia.
 • 8. Nu se moștenește de către moștenitorii uzufructuarului.
 • 9. Nu poate fi atacat de noii proprietari ai bunului dacă au fost de acord cu constituirea uzufructului.
 • 10. Se poate anula doar cu acordul ambelor părți implicate în contract.

Uzufruct viager:  detalii despre cele 10 caracteristici

 • 1. Este un drept real temporar asupra bunului altei persoane: Uzufructul este un drept real, ceea ce înseamnă că este un drept care se exercită direct asupra unui bun. Este temporar deoarece se încheie pe o perioadă determinată de timp, în cazul uzufructului viager, pe durata vieții beneficiarului sau titularului acestuia.
 • 2. Conferă titularului dreptul de a folosi bunul și de a culege fructele acestuia: Uzufructuarul are dreptul de a folosi bunul și de a culege fructele acestuia, adică de a beneficia de veniturile pe care le produce bunul (de exemplu, chiria în cazul unui imobil).
 • 3. Obligă titularul să conserve substanța bunului: Uzufructuarul are obligația de a conserva substanța bunului, adică să îl mențină în starea în care l-a primit și să nu îi aducă prejudicii.
 • 4. Este un dezmembrământ al dreptului de proprietate: Uzufructul este un dezmembrământ al dreptului de proprietate, ceea ce înseamnă că proprietarul își păstrează dreptul de proprietate asupra bunului, dar cedează unele dintre atributele acestui drept (posesia și folosința) către uzufructuar.

Alte caracteristici sunt următoarele:

 • 5. Poate fi încheiat prin contract notarial sau prin testament: Uzufructul poate fi constituit prin contract notarial (de exemplu, contract de vânzare cu rezerva dreptului de uzufruct) sau prin testament (de exemplu, testatorul poate lăsa nuda proprietate a unui bun imobil unui anumit moștenitor și dreptul de uzufruct cu privire la același bun, altui moștenitor).
 • 6. Poate fi constituit asupra bunurilor mobile sau imobile: Uzufructul poate fi constituit asupra oricărui tip de bun, fie el mobil sau imobil.
 • 7. Se stinge prin decesul beneficiarului sau titularului acestuia: Uzufructul viager se stinge automat prin decesul beneficiarului sau titularului acestuia, fără a fi necesară o procedură specială.
 • 8. Nu se moștenește de către moștenitorii uzufructuarului: Dreptul de uzufruct nu se transmite moștenitorilor uzufructuarului după decesul acestuia.
 • 9. Nu poate fi atacat de noii proprietari ai bunului dacă au fost de acord cu constituirea uzufructului: Dacă noii proprietari ai bunului au fost de acord cu constituirea uzufructului asupra acestuia, ei nu pot ataca ulterior acest drept.
 • 10. Se poate anula doar cu acordul ambelor părți implicate în contract: Uzufructul poate fi anulat doar cu acordul ambelor părți implicate în contract (nudul proprietar și uzufructuarul).

Care sunt avantajele și dezavantajele uzufructului viager?

Uzufructul viager poate avea atât avantaje, cât și dezavantaje, atât pentru proprietar, cât și pentru uzufructuar.

Pentru proprietar, avantajele uzufructului viager pot include:

 • - Obținerea unor beneficii în schimbul cedării temporare a dreptului de folosință și de a culege fructele bunului.
 • - Păstrarea dreptului de proprietate asupra bunului și posibilitatea de a-l transmite moștenitorilor săi după stingerea uzufructului.
 • - Posibilitatea de a beneficia de veniturile generate de bun după stingerea uzufructului.

Dezavantajele uzufructului viager pentru proprietar pot include:

 • - Pierderea temporară a dreptului de folosință și de a culege fructele bunului.
 • - Imposibilitatea de a vinde sau înstrăina bunul fără acordul uzufructuarului, care nu trebuei stânjenit în exercitarea dreptului său real.
 • - Obligația de a suporta cheltuielile extraordinare legate de conservarea bunului.

Pentru uzufructuar, avantajele unui uzufruct viager pot include:

 • - Posibilitatea de a folosi bunul și de a culege fructele acestuia fără a fi nevoit să plătească prețul integral al bunului.
 • - Posibilitatea de a beneficia de veniturile generate de bun pe durata uzufructului.
 • - Dreptul de a închiria bunul sau de a-l da în folosință altor persoane.

Dezavantajele uzufructului viager pentru uzufructuar pot include:

 • - Obligația de a conserva substanța bunului și de a suporta cheltuielile legate de întreținerea acestuia.
 • - Imposibilitatea de a vinde sau înstrăina dreptul de uzufruct fără acordul proprietarului, dacă s-a prevăzut expres acest lucru.
 • - Stingerea automată a dreptului de uzufruct prin decesul beneficiarului/titularului acestuia.
Sper că aceste informații ți-au fost utile! Dacă ai întrebări suplimentare sau dorești să afli mai multe despre un anumit aspect, nu ezita să mă întrebi!

Lasă un răspuns

Scroll to Top